Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau

Rhestrir buddiannau cyffredinol aelodau’r Cyngor. Islaw, ceir rhestr dreiglol o ddatganiadau o fuddiant a nodwyd yn ystod cyfarfodydd y Cyngor.

 

Aelod

Etholwyd / Cyfetholwyd

Cynrychiolydd o Blaid Wleidyddol

Buddiant Personol

Datganiadau o Fuddiant yn ystod Cyfarfodydd (12 mis diwethaf)

AP GWYNN, Ellen

Etholwyd: Mai 2017

Plaid Cymru

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

 

 

DAVIES, Emyr

Etholwyd: Mai 2017

   

 

 

EVANS, David Ll.

Etholwyd: Mai 2017

   

 1:  Gorffennaf 25, 2016 (Cynllunio)

 

EVANS, Nia

Etholwyd: Mai 2017

   

 

 

EVANS, Rhian

Etholwyd: Mai 2017

Plaid Cymru

 

 

 

HUWS, Bleddyn

Etholwyd: Mai 2017

Plaid Cymru

 

 

 

JENKINS, Enoc

Etholwyd: Mai 2017

Plaid Cymru

 

 

 

JENKINS, Nest

Etholwyd: Mai 2017

   

 

 

JONES, David Morris

Etholwyd: Mai 2017

Annibynol

 

 

 

JONES-HUGHES, Sue

Etholwyd: Mai 2017

   

 

 

MAI, Megan

Etholwyd: Mai 2017

Plaid Cymru

 

1:

30 Mawrth, 2017 (Cynllunio)

 

 Datganiadau o Fuddiant Personol

Aelod

Datganiad o Fuddiant

Rheswm

Dyddiad Cyfarfod

Cyfeirnod Cofnodion

Megan Mai

Ymgynghoriad Cynllunio: A170186, Leri View, Tal-y-bont

Personol: eiddo tiriol ar yr un stryd â chartref y Cynghorydd

Mawrth 30, 2017

3. Datgan Buddiant Personol

9. Cynllunio > ii. A170186, Leri View, Tal-y-bont

David Evans        

Ymgynghoriad Cynllunio: A160585, Gleanings, Tal-y-bont  

Personol: eiddo tirol yn ffinio ar dir y Cynghorydd

Gorffennaf 25, 2016

3. Datgan Buddiant Personol

8. Cynllunio >i. A160585, Gleanings, Tal-y-bont