Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr


Safle newydd yn yr arfaeth!

Croeso i wefan swyddogol Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

 Mae Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr yn gwasanaethu pentrefi Tal-y-bont a Bont-goch a’r ardaloedd cyfagos yng ngogledd Ceredigion. Mae’r wefan yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol am y Cyngor, megis braslun o’i gyfrifoldebau, polisïau, cofnodion cyfarfodydd, cyfrifon ariannol blynyddol, a dyddiadau a lleoliad cyfarfodydd. Cyflwynir hefyd beth gwybodaeth am gymuned Ceulanamaesmawr a’i thrigolion, yn cynnwys manylion cyswllt nifer o sefydliadau a chymdeithasau’r fro.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn gyfrwng hwylus i ddysgu am waith y Cyngor; trwy ddefnyddio’r rhestr o fanylion cyswllt y Clerc a’r Cynghorwyr, bydd modd hefyd i drigolion yr ardal ac eraill gysylltu â’r Cyngor pan fydd ganddynt ymholiad neu faterion i’w codi. 

Prif lun: Gwyn Jenkins, Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion.

 

 

Click here for the English language version of the website