Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Newyddion

 

Materion o Ddiddordeb - Cyfarfod 28 Mawrth, 2018

Dydd Mawrth, 10 Ebrill 2018

Materion o ddidordeb i'r Cymuned a drafodwyd yn ystod y cyfarfod. Darllen mwy >>

Etholiadau Lleol 2017

Dydd Iau, 04 Mai 2017

Peidiwch anghofio pleidleisio yn yr etholiadau lleol, 4 Mai, 2017. Ceir yma linc i restr yr ymgeiswyr: Darllen mwy >>

Buddugoliaeth dros Goliath

Dydd Mawrth, 13 Mai 2014

Llongyfarchiadau i Sue Jones-Hughes, Heledd Bradley a thrigolion Maes y deri ar ennill eu brwydr i gofrestru'r llain tir 'Patshyn Plant' fel 'tir cyhoeddus yn eiddo i'r gymuned yn dilyn gwrandawiad cyhoeddus. Darllen mwy >>

Ennill Tlws

Dydd Mawrth, 13 Mai 2014

Daeth buddugoliaeth o 4 gôl i ddim i dîm pêl-droed Tal-y-bont yn erbyn ail dîm Aberdyfi yn rownd derfynol Tlws Adran 2 Cynghrair Teiars Cambrian ar faes Cae Baker, Penrhyn-coch nos Iau 1 Mai. Darllen mwy >>

Balchder Pentrefi

Dydd Mawrth, 01 Ebrill 2014

Rhoddwyd croeso brwd i nifer o welliannau a gwblhawyd yn ystod 2013-14 yn ardal y Cyngor Cymuned. Darllen mwy >>

Clerc Newydd

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Yn ddiweddar, penodwyd Lowri Jones i swydd Clerc Gyngor Cymuned Ceulanamaesmawr, gan ddechrau ar ei dyletswyddau newydd ar 1 Rhagfyr 2013. Darllen mwy >>

RAY Ceredigion

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Ym mis Rhagfyr derbyniodd Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr dystysgrif fel cydnabyddiaeth o’i gefnogaeth i brosiect Chwarae Plant RAY Ceredigion yn ystod 2013. Darllen mwy >>

Cymorthdaliadau’r Cyngor i Gymdeithasau a Mudiadau

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

Yng nghyfarfod mis Ionawr o’r Cyngor cytunwyd i rannu £3,150 rhwng nifer o gymdeithasau a sefydliadau lleol i’w galluogi i gynnal amryw o weithgareddau y credir y byddant o fudd i drigolion y gymuned. Darllen mwy >>