Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Archifau'r Cyngor

Rhoddwyd nifer fawr o archifau'r hen Gyngor Plwyf Ceulanamaesmawr (1894-1974) a'r Cyngor Cymuned presennol ar adnau yn Archifdy Ceredigion ym mis Tachwedd 2013. Ymhlith yr archifau mae holl gofnodion cyfarfodydd y ddau Gyngor o 1894 hyd Medi 2001, llyfrau cyfrifon blynyddol 1924/5 hyd 2000/01 ac Aelodaeth y Cyngor Plwyf 1896-1970. Gellwch weld copi o'r eitemau a drosglwyddwyd i'r Archifdy trwy glicio yma.

Os am gael golwg ar rai o'r archifau hyn maent i'w gweld yn Archifdy Ceredigion yng Nghanolfan Alun Edwards, Aberystwyth.