Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > RAY Ceredigion

RAY Ceredigion

Ym mis Rhagfyr derbyniodd Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr dystysgrif fel cydnabyddiaeth o’i gefnogaeth i brosiect Chwarae Plant RAY Ceredigion yn ystod 2013.  Ers dros dwy flynedd bellach bu RAY Ceredigion yn cynnal sesiynau chwarae llwyddiannus iawn i blant oedran ysgol gynradd ar brynhawniau Mawrth yn ystod y tymor ysgol, a hynny yn y Cae Bach, Tal-y-bont.