Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Clerc Newydd

Clerc Newydd

Yn ddiweddar, penodwyd Lowri Jones i swydd Clerc Gyngor Cymuned Ceulanamaesmawr, gan ddechrau ar ei dyletswyddau newydd ar 1 Rhagfyr 2013. Mae Lowri wedi ymgartrefu yn Nhre’r-ddôl ers mis Mai 2012, ac ar hyn o bryd mae hi’n astudio’n rhan amser am radd Doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ar letygarwch a gwledda yng Nghymru’r Oesoedd Canol. Mae Lowri hefyd yn gweithio yn Siop Cynfelyn. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt Lowri ar y dudalen 'Cysylltwch a Ni'.