Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Ennill Tlws

Ennill Tlws

Daeth buddugoliaeth o 4 gôl i ddim i dîm pêl-droed Tal-y-bont yn erbyn ail dîm Aberdyfi yn rownd derfynol Tlws Adran 2 Cynghrair Teiars Cambrian Aberystwyth a'r Cylch  ar Gae Baker, Penrhyn-coch nos Iau 1 Mai a hefyd ar eu dyrchafiad i'r adran gyntaf y tymor nesaf. Llongyfarchiadau i'r bechgyn ar eu llwyddiant eleni.