Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Buddugoliaeth dros Goliath

Buddugoliaeth dros Goliath

Llongyfarchiadau i Sue Jones-Hughes, Heledd Bradley a thrigolion Maes y deri a'u cyfeillion ar ennill  brwydr hanesyddol i gofrestru'r llain 'Patshyn Plant' fel 'tir cyhoeddus yn eiddo i'r gymuned' yn dilyn gwrandawiad cyhoeddus ym mis Hydref llynedd. Roedd Tai Ceredigion yn awyddus i godi tai ar y safle ond llwyddodd yr ymgyrchwyr i gasglu tystiolaeth ddigonol i fodloni Cadeirydd y gwrandawiad, y Bargyfreithiwr Emyr Gweirydd Jones, bod y llain tir dan sylw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau hamdden ers ugain mlynedd.