Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Etholiadau Lleol 2017

Etholiadau Lleol 2017

Peidiwch anghofio pleidleisio yn yr etholiadau lleol, 4 Mai, 2017.

Mae 12 ymgeisydd ar gyfer 11 sedd ar Gyngor Cymuned Ceulanamaesmawr.

Gwelwch isod linc i restr yr ymgeiswyr:

https://www.ceredigion.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Your%20Council/Voting%20and%20Elections/2017/town/c/CEULANAMAESMAWR.pdf